Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

phoenix81.com

http://phoenix81.com/

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt
05/07/2018 - 11:07:12 AM | 493

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, nhân viên giao hàng CÔNG TY PHOENIX sẽ giao hàng đến địa chỉ do khách hàng cung cấp trong vòng hai giờ trở lên. Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra hàng hóa theo đơn hàng ghi trên hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ hàng hóa.


* Các lưu ý:

Thời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn với dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do khách hàng cung cấp quá xa với cửa hàng hoặc địa chỉ của khách hàng bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác. Lúc này, CÔNG TY PHOENIX sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.

 

Copyright © 2018 TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHOENIX. All rights reserved. Design By Nina Co.,Ltd
Facebook chat
Gọi điện SMS Chỉ đường